Svět dětské mozkové obrny - Miroslav Kudláček

Nahlížení vlastního postižení v průběhu socializace
Život s postižením dětskou mozkovou obrnou má mnohá úskalí. Od formy DMO a včasnosti určení diagnózy se odvíjejí konkrétní překážky na cestě k samostatné a soběstačné existenci. Komplikovanost určení diagnózy, nároky kladené rehabilitací a vyrovnávání se s vlastním postižením zatěžovaným stigmatizací tuto cestu často znesnadňují. Vzhledem k vrozené povaze onemocnění DMO člověk s tímto postižením postupně rozpoznává jeho jednotlivé projevy a důsledky pro život ve společnosti. Kniha zasvěcuje čtenáře do spletitého světa DMO, nabízí historický pohled na postižení, klasifikaci forem DMO, představuje dvě nejčastější rehabilitační metody a především dává nahlédnout do osobní zkušenosti života s tímto postižením na pozadí konkrétních příběhů.
Miroslav Kudláček je sociolog, zabývá se problematikou postižení DMO, se kterým žije.

Více info zde: https://obchod.portal.cz/pedagogika/svet-detske-mozkove-obrny/#ukazky

240,00 Kč