První úkoly - Učíme se logicky myslet a rozvíjíme řeč

Zajímavé úkoly pro nejmenší žáky, kteří se naučí myslet, řešit, číst a psát, rozvinou si chápavost, pozornost a fantazii, zformují si zájem k tvorbě a umělecký vkus.

Jedná se o použité zboží. 

80,00 Kč