Nancy E. O'Dell, Patricia A. Cook - Neposedné dítě

Neposednost dětí je přirozenou součástí jejich chování. Problém způsobí, až když míra neposednosti přesáhne přijatelnou mez, především pak při nástupu dítěte do školy. Pak hovoříme o hyperaktivitě a z dítěte se stává někdy i postrach okolí. Hyperaktivní chování u dětí může velmi ovlivnit jejich schopnost učit se, jejich sebevědomí i sociální vztahy, zkrátka celý jejich život. Může také působit stres těm, kdo se o ně musí starat, ať už jsou to rodiče, učitelé nebo vychovatelé. Řešením dosud byla pouze psychofarmaka nebo náročná behaviorální psychoterapie. V nejlepším případě však takový přístup pouze odstranil příznaky, nikoliv hlubší příčiny hyperaktivity. Předkládaná kniha shrnuje pětadvacetiletou práci autorek, které vyvinuly unikátní cvičební program, jenž může tuto poruchu odstranit nebo alespoň podstatně zlepšit.
První část knihy stručně a jasně popisuje, co hyperaktivita znamená, jak vzniká a jak děti i dospělé ovlivňuje.
Druhá část dává návody, jak dítěti pomoci ve škole, při sportu, doma nebo na veřejnosti.
Třetí část nabízí komplexní šestiměsíční systém cvičení, který je navržen tak, aby se dítě zbavilo svých potíží (nebo aby byly alespoň podstatně redukovány).
Bohatství ilustračních fotografií umožní cvičení zvládnout skutečně každému, kdo se o dítě stará. Kdokoliv tedy má nyní šanci dítěti pomoci bez léků, pouze za cenu čtvrt hodiny času denně.

Jedná se o použité zboží. 

90,00 Kč