Koktavost v kazuistikách

Publikace prezentuje studie případů (kazuistiky) postupu celkem devíti terapeutů zcela otevřeně reflektující průběh a předpokládané kořeny případu v terapii jednoho úspěšného a jednoho neúspěšného klienta s narušením plynulosti řeči. Důraz je přitom vždy zásadně kladen na roli a odpovědnost logopeda v terapeutickém procesu.

V běžné síti knihkupců již nelze zakoupit. 

100,00 Kč