Gesta - hrajeme si s kamínkem - pohybem k mluvené řeči

Přirozená gesta a znaky tvoří přirozenou součást naší komunikace. Jejich prostřednictvím
vyjadřujeme svá přání, potřeby a pocity. Gestům rozumíme všichni, sbližují nás a nabízejí
atraktivní a dobrodružnou formu dorozumívání. Podporují rozvoj dětské řeči.
Neutrální postava Kamínku, který jednotlivá gesta prezentuje, umožňuje maximální
soustředění na samotné provedení gesta. Soubor obsahuje 126 originálních barevných karet se
znázorněnými gesty z tematických oblastí rodina, zvířata, předměty, činnosti, barvy, příroda,
pocity a z dalších. Jeho součástí je návod, jak gesta a znaky používat v praxi. Najdete v něm i
odpovědi na důležité otázky, např. kdy s gesty začít, jak gesta souvisí s mluvenou řečí a jak s
nimi pracovat v každodenním životě a tvořit z nich celé věty. Na každé kartičce je znázorněno
jedno gesto a uveden postup jeho provedení.

230,00 Kč